logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.


Kerkdiensten in coronatijd

Met ingang van zondag 18 oktober mogen maximaal 30 personen bij een dienst aanwezig zijn. De aanmelding blijft via het reserveringssysteem. Er is geen gemeentezang. Bij het naar binnen- en buitengaan in het gebouw wordt het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd. Kerkdiensten worden ook uitgezonden via de kerkradio en via kerkdienstgemist.

       Reserveren voor aankomende Kerkdienst        Meer informatie       

Reserveren dienst New Generation

Op 29 november is er weer een New Generation dienst waarin Margreet Feitsma zal spreken over het thema van dit seizoen: 'Nothing is Impossible'. De muziek zal worden verzorgd door de band Focus, uit Opeinde. Je kunt je opgeven via onderstaande link. Tot dan!

  reserveren new generation 29 november
     Gemeenteavond 1 december: een nieuwe predikant voor onze gemeente!

Op dinsdag 1 december 19.30 is er een online gemeenteavond te volgen via kerkdienstgemist.nl. Tijdens deze vergadering zal ds. Maat vertellen wat de reacties waren op de ingevulde enquêtes en wat de bijgestelde/aangescherpte profielschets is geworden. U kunt dan tijdens de vergadering via whatsapp, telefoon of mail reageren.

  • via WhatsApp op 0647 159 789
  • via e-mail gemeenteavond@pknsb.nl
  • via een inlogcode en deze wordt tijdens de gemeenteavond bekend gemaakt

Het is de bedoeling dat de definitieve profielschets in de vergadering van de kerkenraad op 8 december wordt vastgesteld. Mogelijk kan er dan in januari 2021 een beroepingscommissie worden geïnstalleerd en dan kan de commissie aan het werk! (zie ook Kruispunt nr. 10, november 2020, bladzijde 5)


Schoenendoosactie

Onze kerk heeft dit jaar weer meegedaan aan de Schoenendoosactie van Gain. Hun motto is: Vul een doos, geef een schat. De kinderen hebben via de scholen een folder meegekregen, hierin stond precies waar ze de schoenendozen mee konden vullen. Zo moesten er schoolspullen in zoals pennen, potloden en schriften. Maar ook een tandenborstel, tandpasta, zeep en wat speelgoed mochten in de dozen.

Lees verder en bekijk de foto's


Gedachtenisdienst 2020

Op zondag 22 november werd in De Flambou de gedachtenisdienst gehouden. In deze dienst gingen voor ds. Warner Veltman uit Ee en pastor Ytje Hinke Attema. Op deze Eeuwigheidzondag werden de namen genoemd van 22 gemeenteleden, die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan. Vervolgens werd er door de familie, bekenden of de ouderling van dienst een kaars aangestoken.

Lees verder en bekijk de foto's


Welkom Dienst zondag 6 december

Fijn dat er op zondag 6 december weer een Welkom Dienst is in onze kerk, veel mensen kijken er naar uit! De dienst begint om 10.00 uur. Spreker is Gert Visscher en Ate & Bertina Grijpstra zorgen voor de muziek! Helaas kunnen we (nog) niet met veel mensen samen komen maar ook online is de dienst te volgen via het Youtube kanaal van de kerk of via kerkdienstgemist.nl.

Welkom Diensten zijn bijzondere, laagdrempelige en inspirerende diensten voor alle generaties. Ook als je nieuwsgierig bent, wellicht (bijna) nooit meer in de kerk komt, zijn deze diensten een aanrader. Het thema van de dienst is ‘Wees niet bang, je gebed is verhoord’

Lees verder ...


Vernieuwde De Lantearne ziet er ‘prachtig’ uit

Verbouw vordert gestaag

De afgelopen weken is er door de vrijwilligers weer enorm veel werk verzet in De Lantearne. Vooral de ‘grote’ zaal heeft inmiddels een ware metamorfose ondergaan. Nadat in eerste instantie alle kozijnen zijn vervangen door nieuwe kunststof kozijnen met extra isolerend glas, is aansluitend de zaal zelf onder handen genomen.

Lees verder en bekijk de foto's


Zondag 25 oktober kinderkerk Joy4kids

Er waren 17 kinderen, wat een goede opkomst. Fijn dat jullie er allemaal bij waren. Bij de onderbouw stond het verhaal van Zacheus de tollenaar centraal. We hebben liedjes gezongen. Een knutsel gemaakt met Zacheus in de boom. En een spel gespeeld waarbij we zagen dat Zacheus niet eerlijk was. Toch kwam het op het eind goed en gaf Zacheus iedereen 4x zoveel geld terug dan dat hij had gekregen.

Lees verder en bekijk de foto's


Aanmelding voor Omzien naar elkaar

Ook wij ontkomen er niet aan: de maatregelen rondom het Coronavirus. Zoals u weet is de werkgroep “Omzien naar elkaar” in het leven geroepen om in tijden van hulp ook echt voor elkaar klaar te staan. Graag doen wij, ook juist nu in deze "Corona" tijd een beroep op u. Kent u iemand met een hulpvraag en/of wilt u zichzelf aanmelden als vrijwilliger, dan kan dit nu digitaal! Via onderstaande knoppen kunt u aangeven of u behoefte heeft aan hulp of dat u zich als vrijwilliger wilt aanmelden.Wij willen u alvast danken voor uw aanvraag of aanmelding en zullen zorgvuldig met het vervolg omgaan.

Laten we omzien naar elkaar!

       hulpvraag indienen        Ik wil mij als vrijwilliger aanmelden       

Financiën Gemeente / college van diakenen

Onze gemeente mist in deze tijd inkomsten, de vaste lasten gaan wel door. Ook de diaconie mist haar inkomsten uit de collecten en er wordt wel door diverse instanties een beroep op de diaconie gedaan. U kunt een bijdrage overmaken en we zetten de  mogelijkheden hieronder even op een rijtje:

Bijdrage collecte: Als u de kerkdienst online volgt, kunt u een bijdrage aan de collecte overmaken via GIVT, zie hiervoor de knop op het scherm,  of via het bankrekeningnummer van de kerk, NL 47 RABO 0356 4047 57 onder vermelding van ‘collecte’. Deze bijdragen worden verdeeld in 50% diaconie en 50% kerk.

Spaarbusje thuis: Als u bovenstaande toch lastig vindt, kan er ook een spaarbusje bij u worden bezorgd. Hierin kunt u dan een (collecte) bijdrage doen. De busjes worden eind augustus weer bij u opgehaald. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Hanneke Dijkstra, kb@pknsb.nl of 0512-363 548.

Gift aan de diaconie: Als u alleen een gift aan de diaconie wilt overmaken is het bankrekeningnummer: NL52 RABO 0179 5596 99, onder vermelding van ‘gift aan de diaconie’.

Gift aan de kerk: Als u alleen een gift aan de kerk wilt overmaken, is het bankrekeningnummer NL47 RABO 0356 4047 57, onder vermelding van ‘gift kerkenwerk’.


VERWIJZINGEN:

Together4Him


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl