logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.Mededeling van de kerkenraad

Vanwege de Corona-maatregelen komen alle Kerkdiensten tot 1 juni te vervallen. Veel is te bekijken/beluisteren op Kerkdienst gemist of kerkomroep.nl.

Gebedsmomenten dagelijk, behalve op zondag, om 12:00 uur

Elke dag, met uitzondering van de zondag, wordt om 12.00 uur een kort gebedsmoment dat bestaat uit het lezen van de tekst van de dag, daarop een moment van bezinning en een gebed afgesloten met het ‘Onze Vader’. Voor deze gebeden kunnen gebedsintenties worden ingeleverd via de mail. Onze Jeugd & Jongerenwerker Anne-Willem zal deze gebedsmomenten verzorgen. Deze ochtenden met afsluitend het gebedsmoment kunt u live volgen via ‘kerkdienst-gemist’ en de kerkradio.

New Generation Online dienst - 29 maart

Zondag 29 maart was er weer een New Generation Online dienst. Anne Willem Hoekstra heeft gesproken over het thema: Innerlijke rust. De muziek werd verleend door Gretha en Johan Timersma en Femke de Wal. Tijdens deze dienst was het mogelijk om aan de collecte te geven via Givt. De dienst is te bekijken via www.facebook.com/newgenerationsurhuisterveen en via YouTube.

Aanmelding voor Omzien naar elkaar

Ook wij ontkomen er niet aan: de maatregelen rondom het Coronavirus. Zoals u weet is de werkgroep “Omzien naar elkaar” in het leven geroepen om in tijden van hulp ook echt voor elkaar klaar te staan. Graag doen wij, ook juist nu in deze "Corona" tijd een beroep op u. Kent u iemand met een hulpvraag en/of wilt u zichzelf aanmelden als vrijwilliger, dan kan dit nu digitaal! Via onderstaande knoppen kunt u aangeven of u behoefte heeft aan hulp of dat u zich als vrijwilliger wilt aanmelden.Wij willen u alvast danken voor uw aanvraag of aanmelding en zullen zorgvuldig met het vervolg omgaan.

Laten we omzien naar elkaar!

       hulpvraag indienen        Ik wil mij als vrijwilliger aanmelden       

Nieuwe ZWO actie

De vastentijd breekt weer aan, een tijd van bezinning en toeleven naar Pasen. Pasen: het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Kerk in Actie start een vastenactie om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. Zo delen we het goede nieuws van Gods liefde voor ons.
De Actie
In deze 40 dagentijd starten we met een nieuwe actie: Heel Holland Vast. Op zondag 23 februari en zondag 1 maart reiken we u/jullie bij de uitgang van de morgendienst in de Flambou een actiekaart aan Hiermee vragen we u/ jullie de komende 6 weken iets te minderen, of te doen, en het uitgespaarde geld wekelijks in te leveren bij de actiekraam in de hal.

Zo is er elke week een nieuwe vraag:
29 maart- 5 april. In week 6: minder alcohol te drinken.
5 april – Pasen. In week 7 (stille week) meer tijd vrij te maken voor God.
Er zijn ook kaarten voor de kinderen, met iets andere vragen.

Doel: het geld gaat naar het nieuwe jaarthema van KiA: "Fryslan foar Rwanda: Sta op, omdat we geloven in delen!" Doet u, doen jullie mee?
Meer info over deze actie kunt u ook vinden op: kerkinactie/heel Holland vast.


Nije Fryske bibeloersetting

De Ynterstsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) is dwaande mei tariedingen en fûnswerving.

Wêrom in nije Fryske bibeloersetting? Dy fan no kaam yn 1978. Sûnt dy tiid is it Frysk taalgebrûk feroare en binne der nije ynsichten ûntstien yn de bibelwittenskippen. In oersetting dy't by de tiid is, helpt mei foar te kommen dat benammen jongeren de bibel net mear goed begripe.

Lês de brief fan YKFE


VERWIJZINGEN:

Together4Him


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl